ÜRÜNLERİMİZ

KODU

MAL CİNSİ

GRAMAJ

EBAT

ALB-K001

PRADO ALBUS KREM BASE

300 GR/M2

70×100

ALB-K101

PRADO ALBUS KREM DİK ÇİZGİ

300 GR/M2

70×100

ALB-K102

PRADO ALBUS KREM DERİ DESEN

300 GR/M2

70×100

ALB-K103

PRADO ALBUS KREM ZENİTH

300 GR/M2

70×100

ALB-K104

PRADO ALBUS KREM TUALE

300 GR/M2

70×100

ALB-K105

PRADO ALBUS KREM NEPTÜNE

300 GR/M2

70×100

ALB-B001

PRADO ALBUS BEYAZ BASE

300 GR/M2

70×100

ALB-B101

PRADO ALBUS BEYAZ DİK ÇİZGİ

300 GR/M2

70×100

ALB-B102

PRADO ALBUS BEYAZ DERİ DESEN

300 GR/M2

70×100

ALB-B103

PRADO ALBUS BEYAZ ZENİTH

300 GR/M2

70×100

ALB-B104

PRADO ALBUS BEYAZ TUALE

300 GR/M2

70×100

ALB-B105

PRADO ALBUS BEYAZ NEPTÜNE

300 GR/M2

70×100

PRD-001

PRADO BEYAZ TEK TARAFLI TUALE

280 GR/M2

70×100

PRD-002

PRADO BEYAZ ÇİFT TARAFLI TUALE

280 GR/M2

70×100

PRD-003

PRADO BEYAZ ÇİFT TARAFLI TUALE

315 GR/M2

70×100

PRD-156

PRADO KREM TEK TARAFLI TUALE

280 GR/M2

70×100

PRD-157

PRADO KREM ÇİFT TARAFLI TUALE

280 GR/M2

70×100

PRD-160

PRADO BEYAZ GRANİT

280 GR/M2

70×100

PRD-155

PRADO KREM GRANİT

280 GR/M2

70×100

PRD-101

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

180 GR/M2

70×100

PRD-102

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

210 GR/M2

70×100

PRD-103

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

240 GR/M2

70×100

PRD-104

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

280 GR/M2

70×100

PRD-105

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

315 GR/M2

70×100

PRD-106

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

350 GR/M2

70×100

PRD-107

PRADO BEYAZ JAPON BRİSTOL

370 GR/M2

70×100

PRD-150

PRADO KREM JAPON BRİSTOL

280 GR/M2

70×100

PRD-202

PRADO TREVİM BEYAZ

315 GR/M2

70×100

 

 

 

 

PRD-300

PRADO KRAFT BRİSTOL

180 GR/M2

70×100

PRD-301

PRADO KRAFT BRİSTOL

240 GR/M2

70×100

PRD-302

PRADO KRAFT BRİSTOL

280 GR/M2

70×100